KOBİSAN EVLERİ

KOBİSAN EVLERİ

PROJE HAKKINDA

ŞEHRİN IŞILTISI MUTLULUĞUNUZA EŞLİK EDECEK...

Kobisan Evleri şehir merkezinde, Selçuklu ve Meram ilçelerinin kesişim noksatında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 118.000 m²'lik bir alana kurulmuştur. Geniş panaromaya sahip dairelerde bir açıdan Konya'nın en büyük yeşil dokusunu oluşturan Meram bölgesini seyrederken diğer açıdan kentin dinamizmini ve enerjisini temsil eden Selçuklu bölgesini seyredebilme imkanına sahipsiniz. Tasarım, Meram'ın az katlı ve yeşil siluetini bozmadan çevreye duyarlı bir anlayışla ele alınmıştır. Tabiatla uyum içerisinde olmak sokak ve yeşil ile olan görsel irtibarı artırma isteği daha yatay ve az katlı tasarımını gerekli kılmıştır. Daha çevreci, tabiatla uyum içinde, aydınlık ve nitelikli mekanlar öngörülmüştür. 

 

Tasarımda Anadolu'nun zengin mirasının ışıklarını üzerinde taşıyan kültürümüzün zengin bir ürünü olan Eski Türk evi geleneğinden yola çıkılmıştır. Birbirine eklemlenmiş blokların duyarlı düzenlemesinin, arazinin farklı topografyası ile  büyük bir uyum içinde olması hedeflenmiştir. Türk evine özgü modüler özellikler, çağdaş tasarım ilkeleri içinde yeniden oluşturulmuştur. Yapıların form anlayışı sürekliliğin ve birlikteliğin hakim olduğu ancak her yapının da kendisini güçlü bir şekilde ifade edebildiği bir tasarım ekseni üzerine kurgulanmıştır.

PROJE GÖRSELLERİ

HARİTADAN BAKIN